Investeren in onze medewerkers

Zo willen wij een degelijk statuut voor onderzoekers. Wij willen een middenkaderstatuut uitbouwen met contracten van onbepaalde duur zonder dat dit ervaren wordt als een nep-ZAP statuut. Onderzoek is immers meer en meer een groepsgebeuren waarin naast Zappers en junior wetenschappers (predoc en postdoc niveau) ook nood is aan senior wetenschappers die helpen bij het aantrekken van onderzoeksprojecten, de verschillende onderzoeksprojecten coördineren, verbanden leggen en vaak aan de wieg staan van nieuwe ideeën.

Bovendien willen we een gezonde work/life balans uitbouwen. De UGent wil een aangename werkomgeving creëren en daarbij rekening houden met ambities op privévlak. Ze wil de nodige ondersteuning bieden en initiatieven opzetten om praktische ervaringen uit te wisselen en te faciliteren.

Daarnaast willen we werk maken van een degelijk aanwervingsbeleid. Hiertoe dienen sollicitatie- en evaluatiekaders te worden ontwikkeld die bij aanstelling van medewerkers (ZAP maar ook ATP, AAP & WP) hun oordeel baseren op de kwaliteit van het dossier eerder dan op de kwantiteit van geleverde prestaties. Dit vergt een professionele ondersteuning door HR specialisten in lijn van wat is uitgezet voor aanwerving van ATP. Een dergelijke in-house omkadering moet er ook komen voor aanwerving van ZAP, AAP en wetenschappelijke medewerkers, met oog voor efficiëntie en openheid en op basis van vereenvoudigde procedures.