In de eerste plaats willen we een vorm van collectief bestuur. Rector en vicerector werken samen met een bestuursploeg die de beschikbare expertise binnen de UGent meeneemt. Basis daarbij is de dialoog tussen alle partijen waarna de lijnen worden uitgezet. Vertrouwen in de bevoegde organen is absoluut noodzakelijk voor een krachtdadige organisatie.

Het participatief model blijft daarbij cruciaal maar dient wel zodanig toegepast dat bestuursorganen efficiënt en krachtdadig kunnen functioneren. Het door het huidig bestuur uitgetekende model n.a.v. de integratie van het UZ vormt een goede basis om tegen 1 oktober 2018 tot een nieuwe managementstructuur te komen.