We zetten daarbij in op persoonlijk talent. Academici bepalen zelf binnen welk domein zij willen excelleren. Dergelijke benadering kan gefaciliteerd worden via samenwerking en evaluatie op groepsniveau. Academische vrijheid moet daarbij gewaarborgd blijven.
Eerder dan de onderzoeksmiddelen enkel te verdelen op basis van competitiviteit, wordt nagedacht over een basisallocatie van middelen aan vakgroepen of onderzoeksinstituten.