Onze videoclip voor studenten en medewerkers op de Ghent University Global Campus (Korea).

Wie zijn we en waar staan we voor?

Een suggestie van een doctorandus die duurzaamheid een prioriteit vindt @guidosarah: Ik vind het belangrijk dat we met de UGent verder een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling. Hoe zien jullie dit in jullie beleid?

Antwoord van Guido en Sarah: Vanuit ons vakgebied zijn we beiden sterk geïnteresseerd in dit onderwerp. Duurzame ontwikkeling zien we als een ontwikkeling die er voor zorgt dat de huidige en toekomstige behoeften van de mensheid kunnen worden voldaan zonder de mensen, het milieu of de economie in gevaar te brengen. Dit heeft in eerste plaats te maken met duurzame consumptie. We moeten absoluut ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen beperken, onze afvalproductie verminderen en voedselverspilling tegengaan. UGent doet op dit vlak reeds heel wat inspanningen, denken we maar aan bv. het inzetten op duurzame energie en mobiliteit, verminderen van papierverbruik, enz.. Op die weg moeten we durven verder gaan, zonder natuurlijk het comfort van medewerkers en studenten aan te tasten. Maar echte duurzaamheid gaat verder en heeft ook betrekking op duurzame werkprocessen en gelukkige medewerkers en dient zich dus ook te vertalen in duurzame contracten met medewerkers, investeringen in gebouwen waar het aangenaam werken is, goede sociale relaties op de werkvloer, ethisch handelen en beleggen en vele andere aspecten van onze bedrijfsvoering.  UGent heeft op dit vlak een voorbeeldfunctie en het duurzaamheidskantoor met zijn vaste medewerkers maar ook vele vrijwilligers een trekkersrol. Vanuit onze vakgebieden zijn we hier hard mee bezig en we zullen dan ook op dit vlak aan de kar trekken. In de volgende dagen komen we zeker nog terug op dit aspect van ons beleid .


Wat willen we met ons programma doen voor de studenten?

Q Een kritische vraag van een student @guidosarah: Mooi programma, maar wat bedoelen jullie concreet met ‘het studiesucces van de studenten verbeteren’?

Antwoord van guidosarah: De studenten liggen ons nauw aan het hart. We blijven naar toponderwijs streven, maar we willen de studenten wel beter begeleiden in hun studietraject zodat ze hun eindniveau kunnen halen. De monitoraten moeten daarom nog meer op coaching inzetten. Verder denken we, op basis van literatuur over activerende onderwijsvormen en buitenlandse voorbeelden, dat door studenten de studiestof zelf te laten ontdekken en hun toepassingskennis te toetsen het studiesucces kan verhoogd worden. Dit willen we eerst via proefprojecten, begeleid door onderwijsspecialisten, uittesten en indien succesvol breder uitrollen. Inspraak en medewerking van de studenten om elke stap in dit studiesucces-traject te optimaliseren is hierbij cruciaal en natuurlijk ook een goede begeleiding en ondersteuning van docenten en AAP. Om dit alles te realiseren willen we (een deel van) de middelen uit het verhoogde inschrijvingsgeld aanwenden.

Q Een vraag van een assistent @ Guido en Sarah: Hopelijk durven de kandidaat-rectoren de discussie rond volgtijdelijkheid weer op de tafel leggen?
Antwoord van Guido en Sarah: Guido en Sarah durven dit zeker. In een competentiemodel moet vooral nagegaan worden of studenten de nodige competenties hebben om een volgende stap in hun studietraject te nemen, maar het mag zeker nooit een argument zijn om het studietraject te vertragen zonder dat hier goede redenen voor zijn. Wij zullen dit dan ook terug op tafel leggen indien hier vragen rond rijzen en dit in overleg met alle partijen waaronder zeker de studenten!


Wat houdt ons programma in voor professoren?

Een bedenking van een ZAP-medewerker @guidosarah: Ik heb de indruk dat docenten hun autonomie verliezen doordat de UGent binnen het onderwijs investeert in allerhande commissies (bv. de toetscommissie) en de docenten met het vingertje wijst hoe ze hun expertise moeten doceren. Ik vind dat we als universiteit moeten investeren in de basis- en geavanceerde opleidingen, maar laat de docenten dan wel hun gang gaan.

Antwoord van Guido en Sarah: Dit is een bezorgdheid die we delen, en wij willen absoluut administratieve vereenvoudiging inzake onderwijsadministratie. Het huidig systeem is een beetje doorgeslagen doordat men excellentie meet aan het afvinken van het aantal ingevulde formulieren. Wat moet nagestreefd worden is echte excellentie bij lesgevers die studenten kunnen begeesteren en hen ook helpen om de hoge eisen die aan universitair onderwijs worden gesteld te halen. De lesgever moet opnieuw veel meer de mentor en coach worden van studenten. Docenten moeten hierin getraind worden en ondersteund. De commissies en de instrumenten die ze hanteren (bv. interne kwaliteitszorg, toetskaders) moeten absoluut dienen om docenten te ondersteunen, niet om ze te met de vinger te wijzen en te bestraffen. Teveel dreigt de foutieve perceptie dat commissies als controleorgaan fungeren. Dit willen we eruit!


Wat betekent ons programma voor onderzoekers aan onze universiteit?

Een vraag van een doctor-assistent @ Guido en Sarah: Hoe zullen jullie onze positie ten aanzien van het werkveld versterken en hoe garanderen jullie een “readiness-for-the-job”?

Antwoord van Guido en Sarah: Een job zoeken, vinden en vasthouden is voor ons een deel van goed onderwijs opzetten. We zetten ten eerste hard in op het ondersteunen van jobbeurzen in elke faculteit. We kiezen ervoor om dit samen met studenten zelf te doen. Meteen helpen we hen hun eigen netwerk uit te bouwen en portfolio uit te werken. Ten tweede versterken we het belang van stages in elke opleiding. Dit is een uitdaging voor sommige opleidingen, maar versterkt meteen de finaliteit van een academische opleiding: niet alleen een goede basis hebben, maar ook klaar zijn voor een job. Ten derde willen we dat alle opleidingen een actief beleid hebben om het werkveld een plaats te geven in de opleidingen. Uiteraard gaat het daarbij zowel om social profit, non profit als for profit partners. Zij kunnen actief bijdragen tot het onderwijs, levensechte cases of stages aanbrengen, zelf deelnemen aan de lesactiviteiten enz. Discipline-overschrijdende onderwijsinitiatieven en nieuwe onderwijsvormen bieden tal van mogelijkheden in dit opzicht.


Hoe zien jullie de UGent als een optimale werkomgeving voor ATP?

Vandaag een vraag van een medewerker ATP @ Guido en Sarah: Ik vind dat wij als ATP weinig doorgroeimogelijkheden hebben aan de universiteit. Ambitieuze collega’s worden hierdoor geremd, wijken uit of stevenen (bij gebrek aan alternatief) soms af op een burn-out. Hebben Guido en Sarah aan ons gedacht in hun beleid?

Antwoord van Guido en Sarah: Zorg voor het administratief en technisch personeel (ATP) aan onze universiteit nemen wij bijzonder ernstig. We zijn blij dat samen met de vakbonden oplossingen gevonden zijn voor de contracten van onbepaalde duur en de pensioenregeling. We willen geen afbouw, maar een versterking van het ATP personeel. Er moeten meer loopbaanmogelijkheden gecreëerd worden. De functieclassificatie is beperkt en we vinden dat er meer graden moeten komen zodanig dat het personeel zich verder kan ontwikkelen en groeien in hun carrière. Ook bij de inkanteling van het UZ in de UGent zullen wij de zorg voor het personeel extra bewaken. Maar ook over de grenzen heen moeten ATP medewerkers alle kansen krijgen om internationale en interculturele competenties te verwerven en uit te groeien tot geïnformeerde wereldburgers. Financiële middelen moeten daarvoor uitgetrokken worden!


Hou deze pagina in de gaten: we zullen hier onszelf én ons programma verder voorstellen.

Kijk verder ook even naar de laatste presentatie van onszelf en ons programma van 12 april 2017 in de Faculteit Diergeneeskunde. Uiteraard kan je de volledige streaming video-opname ook bekijken. Log dan eerst in op Minerva en klik dan op deze link.

Persoonlijke Questions and Answers waarop Guido en Sarah tot nog toe geen antwoord (durfden) geven …