DOWNLOAD VANDAAG ONS VOLLEDIG PROGRAMMA

2017-04-18 17.23.40

“Samen maken we de UGent”

Onze universiteit scoort uitstekend, zowel op Vlaams, Europees als op internationaal niveau. En dat is de verdienste van iedereen die deel uitmaakt van de universitaire gemeenschap.

Onder het motto ‘Samen maken we de UGent’ willen wij – Guido en Sarah – ons inzetten voor een universiteit waar iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien.

Als kandidaat-rector wil ik mijn jarenlange beleidservaring als decaan en academisch directeur internationalisering koppelen aan het jong en vrouwelijk enthousiasme van een nieuwe ZAP-generatie in de persoon van de kandidaat vicerector. Samen hebben we voeling met alle geledingen : met professoren, ATP, AAP, wetenschappelijke medewerkers, doctorandi, post-doctorandi, alumni en niet in het minst met de studenten.

Wij dromen van een universiteit waar een open dialoog mogelijk is en waar de tussenschotten tussen disciplines, vakgroepen en faculteiten steeds meer vervagen en zelfs verdwijnen.

Download ons programma

Of verken het via deze website

Download the English language version of the programme here