Studiesucces is voor ons heel belangrijk. We pleiten voor activerende onderwijsmethoden. De universiteit van de toekomst combineert ‘ex cathedra’ lessen met onderwijsvormen waarbij evaluatie gebaseerd wordt op goede uitvoering van opdrachten en taken.

We zetten – met inspraak van de studenten – in op professionalisering van de lesgevers, meer diverse examenvormen, aangepaste lessenroosters en een betere infrastructuur.

Voor ons zijn studenten belangrijke gesprekspartners bij het herdenken van de onderwijskalender.

Een goede onderwijskalender houdt rekening met de specifieke vereisten inzake opleiding, stages en het maatschappelijk engagement van de studenten.