Ondertussen is het programma van Guido en Sarah dikwijls bevraagd door verschillende stakeholders van de UGent. Lees de expliciete standpunten, geschreven voor het “ACOD”, rond “duurzaamheid” en vragen en antwoorden met betrekking tot “energie”. Lees ook de Open brief van Sarah m.b.t. gender. En verken de meest recente standpunten over duurzaamheid, mobiliteit en de integratie UZ-UGent. Je kan alles ook ineens nalezen in ons programmaboekje

2017-04-18 17.23.40

“… aspecten die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed kunnen hebben op het welzijn van het UGent-personeel: de structuur en organisatie van de UGent, de financiering van het hoger onderwijs, de rol van de universiteit in de maatschappij, …”

Standpunten ten aanzien van het ACOD

“De algemene doelstelling om duurzaamheid breed over de UGent opleidingen te integreren steunen we.”

Standpunten over duurzaamheid aan de UGent

“Het brandstofgebruik daalde sinds 1998 met 19%, ondanks de sterke uitbreiding van het gebouwenpatrimonium.”

Standpunten over energie en de UGent

“Ik wil groeien en een rolmodel zijn. Tonen aan collega’s dat je, ook als vrouw, risico’s moet durven nemen en vertrouwen hebben in je eigen capaciteiten. Bewijzen dat er ook binnen de academische wereld oplossingen te vinden zijn voor een gezonde work/life balance en de combinatie met een gezin.”

Open brief Sarah m.b.t. Gender aan de UGent

“In verkiezingstijden worden vele beloften gedaan, die dan achteraf soms moeilijk realiseerbaar zijn. Dit is zo bij politici in parlementaire of andere verkiezingen maar blijkbaar ook in deze rectorale verkiezing.”

Hoe haalbaar is ons programma?

“In de kranten De Morgen en De Standaard van 11 en 12 april houden vooraanstaande academici een pleidooi over het bestuursmodel van onze universiteit. Daarin stellen ze een overschakeling van “een mix van persoonlijke machtsposities en bureaucratie”, naar “een structuur van strategie, cultuur en management” voor. De ontwikkeling van dit nieuw bestuursmodel met aangepaste governance-­structuur wordt voor onze universiteit de uitdaging van morgen. Guido en Sarah hebben de voorstellen uit hun programma nu ook concreet uitgewerkt”

Naar een nieuw en efficiënt bestuursmodel

“Algemeen merkt men een duidelijke evolutie in het denken over het woon/werkverkeer waarbij het principe van “polymobiel” zijn (gemengde verkeersvormen zoals trein/tram, trein/fiets, wagen/fiets …) meer en meer aan terrein wint voor grotere afstanden. De penetratie van de elektrische fiets in het verkeer in de laatste jaren is zeker een plus voor woon/werkverkeer op korter een middellange afstanden en verdient een extra stimulus. Misschien moeten we dit ook bekijken in kader van de fietsvergoeding”

Onze visie omtrent Mobiliteit

Een belangrijk dossier voor het volgend rector/vicerector duo
is de integratie van het UZ in de UGent. Wij hebben hierover een duidelijke visie,
die verder gaat dan het aanpakken van de praktische elementen waarover de huidige werkgroepen zich ontfermen. We gaan uit van het creeëren van een efficiënt bestuursmodel en governance, met een aangepast personeelsbeleid opdat ieders talent aan bod kan komen en er een aangename werkomgeving wordt gevormd.

Onze kijk op de integratie van het UZ