Het internationaal beleidsplan wordt verder uitgerold en uitgebouwd. Onze universiteit moet verder uitgroeien tot een internationaal excellentiecentrum dat toptalent aantrekt van overal ter wereld en samenwerkt met complementaire instellingen. De UGent zet ook verder in op capaciteitsopbouw in landen in het zuiden.

Verder moeten studenten maar ook medewerkers (incl. ATP) alle kansen krijgen om internationale en interculturele competenties te verwerven en uit te groeien tot geïnformeerde wereldburgers. Zo moeten de middelen voor internationale uitwisseling en interculturele vorming van studenten, doctorandi, post-doctorandi en andere medewerkers verder worden verhoogd. De vrije keuze voor een onderwijstaal (Nederlands, Engels, Frans) is daarbij erg belangrijk.

In het UGent nieuws. Lees en bekijk hoe Guido, als academisch directeur Internationalisering reeds de voorgestelde visie uitwerkt gedurende de internationale rectorenconferentie: http://www.ugent.be/200/rectorsconference/en/restrospect