We opteren voor een universiteit die transparant en proactief deelneemt aan het maatschappelijk debat en die haar verantwoordelijkheden ter zake opneemt. ZAP/AAP/postdocs/WP en studenten krijgen de mogelijkheid en worden gestimuleerd om zich maatschappelijk te engageren in het beleid, het bedrijfsleven, binnen sociale organisaties etc.. Dat verstevigt de banden met de stakeholders en draagt bij tot de integratie van het onderzoek en onderwijs binnen de maatschappij.

De UGent wil de motor zijn voor ondernemerschap met een sterke regionale verankering maar tegelijk ook met internationale uitstraling. Dat versterkt de relatie tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De UGent werkt daartoe een structureel verdienmodel rond ondernemerschap uit.