Een nieuwe structuur met faculteiten (schools) en interdisciplinaire onderzoeksinstituten (departments) wordt onderzocht en -indien nuttig- geïmplementeerd.

Een hervorming van de verdeelsleutel dringt zich op waarbij interne en externe samenwerking worden gestimuleerd.

Bij de integratie van het UZGent moet naast aandacht voor de structuren ook aandacht besteed worden aan de personeelsaspecten cfr. combinatie universitaire en klinische opdrachten.